Konferencja została objęta Patronatem:

 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
https://www.ukw.edu.pl/

 

Wydziału Prawa i Ekonomii UKW
https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy
https://pte.bydgoszcz.pl/

 

Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy
https://barr.pl/